Skip to content

Ett inför skolstartenkitt från oss i Feministiskt initiativ

22 augusti, 2010

Skolan börjar igen och föräldrar och elever köper block, pennor och väskor för att klara skolstarten, men är det vad som behövs egentligen?

Jag presenterar stolt Feministiskt initiativs eget skolstartskitt som ni får genom att rösta på oss den 19 september!

 1. Fi ska verka för att alla utbildningar får ett obligatoriskt könsmakts-, hbt- och antirasistiskt perspektiv, Fi ska även verka för att obligatorisk fortbildning ges till bland annat lärare i dessa perspektiv.
 2. Fi ska verka för att sex- och samlevnadsundervisning förs in i examensmålen för lärarprogrammen.
 3. Fi ska verka för att könsmakts-, hbt-, antirasistiska och klassperspektiv samt kunskap om funktionshinder ska integreras i all undervisning.
 4. Fi ska verka för att alla kommuner ska erbjuda lärare fortbildning i genus- och antirasistisk pedagogik och kontinuerlig vidareutbildning på dessa områden.
 5. Fi ska verka för att alla kommuner särredovisar hur de arbetat med formuleringarna om jämställdhet i läroplanen. Skolverket bör också få ökade sanktionsmöjligheter mot kommuner som inte kan redovisa måluppfyllelse och utvecklingsarbete.
 6. Fi ska verka för att förskola och fritidsverksamhet rustas upp samt för högre personaltäthet och mindre barngrupper i förskola och fritidsverksamhet. Som riktmärke föreslås en gruppstorlek på högst 15 barn i förskola. Målet bör vara en genomsnittlig personaltäthet på högst 4,5 barn per heltidsanställd – då ges möjlighet till mindre grupper för de yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd.
 7. Fi ska verka för att förskola och fritidshem ska vara avgiftsfria. Barnomsorgsgarantin ska gälla till och med 12 års ålder. Fi ska verka för att ingen form av godkänd pedagogisk förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg missgynnas ekonomiskt. Fi ska verka för obegränsad rätt till närvaro i förskolan för alla barn.
 8. Fi ska verka för att barnperspektivet i arbetsmiljöarbetet stärks. Fi ska verka för att föräldrar ska ges rätt att anmäla arbetsmiljöproblem i förskolan till Arbetsmiljöverket.
 9. Konfliktlösning byggd på icke-våldsprincipen samt feministiskt självförsvar ska erbjudas av skolorna.
 10. Fi ska verka för att barn med annat modersmål än svenska ska få undervisning från förskolan och genom hela skoltiden, både i och på sitt modersmål samt i och på svenska, så långt som möjligt på normal skoltid.
 11. Fi ska verka för att meningen ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” som finns i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska strykas.
 12. Fi ska verka för att all skolundervisning i såväl kommunala som friskolor blir vetenskapligt grundad, konfessionslös och sekulär.
 13. Fi ska verka för inrättandet av en nationell ekonomisk handlingsplan med mål att stoppa segregationen mellan skolor.
 14. Fi ska verka för alla elevers rätt till professionell vägledning genomsyrad av ett genus och antirasistiskt perspektiv. Dagens samhälle förändras snabbt när det gäller utbildning/yrken/arbetsmarknad samtidigt som vi fortfarande har en könssegregerad arbetsmarknad.
 15. Fi ska verka för en översyn av gymnasiala program för att ge elever möjlighet att upptäcka nya och andra aspekter inom sina intresseområden. Programmens konstruktion ska inte upprätthålla eller förstärka könsbundna yrkesval.
 16. Fi ska verka för att integrera körkortsutbildningen i gymnasieutbildningen.
 17. Fi ska verka för en inkluderande skola. Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ska prioriteras och ges tillräckligt med resurser. Särskolan som egen skolform ska ses över.
 18. Fi ska verka för att staten tar över ansvaret för grundskolan igen.
 19. Fi ska verka för att lärarexamen inbegriper dokumenterade kunskaper om alla diskrimineringsgrunder
 20. Fi ska verka för att friskolor inte får fördelar gentemot kommunala skolor
 21. Fi ska verka för att ökade krav och arbetsuppgifter på skolan alltid ska gå hand i hand med ökade resurser
 22. Fi ska verka för att alla skolor ska ha tillgång till kurator, skolsköterska, psykolog, social- och specialpedagog.
 23. Fi ska verka för att mindre gruppverksamhet ska finnas tillgänglig på alla skolor. Grupperna ska ledas av särskilt utbildade ledare med kompetens om genus, HBT, antirasism, klimat, miljö och demokrati.
 24. Fi ska verka för ett kommunalt veto vid etablering av nya friskolor.

Uppdaterat:13.45 22/8  alla video skulle varit med från början men pga lite felaktigheter i URL är de nu tillagda.

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: